Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Zinc

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


Zn 30

Zinc

아연은 화학 원소로 기호는 Zn, 원자 번호는 30이다. 아연의 가장 일반적인 산화 상태는 +2이다.
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
8400 Zinc acetate dihydrate Zn(C2H3O2)2 . 2H2O/ F.W. 219.50 99.5+ 5970-45-6 S 24/25 500 g
903246 Zinc acetate hydrate Zn(C2H3O2)2 . xH2O/ F.W. 183.46 99.999% 5970-45-6 S 24/25 25 g
8401 Zinc arsenide ZnAs2/ F.W. 215.21/ pieces < 10 mm/ Doping grade 99.999% 12044-55-2 R 23/25-32-50/53 S 20/21-45-60-61 5 g
8402 Zinc arsenide Zn3As2/ F.W. 345.95/ -20 mesh 99.% 12006-40-5 R 23/25-32-50/53 S 20/21-45-60-61 250 g
8403 Zinc arsenide Zn3As2/ F.W. 345.95/ pieces < 10 mm/ Doping grade 99.999% 12006-40-5 R 23/25-32-50/53 S 20/21-45-60-61 10 g
8404 Zinc bromide, anhydrous ZnBr2/ F.W. 225.19/ b.p. 650 98+ 7699-45-8 R 34 S 7/8-26-36/37/39-45 250 g
903247 Zinc bromide, anhydrous ZnBr2/ F.W. 225.19/ b.p. 650 99.999% 7699-45-8 R 34 S 7/8-26-36/37/39-45 25 g
8405 Zinc carbonate basic 5263-02-05 1 kg
903237 Zinc chloride, anhydrous ZnCl2/ F.W. 136.28 99.999% 7646-85-7 R 34-50/53 S 7/8-28-45-60-61 25 g
008407-2 Zinc chloride, anhydrous/ / ACS ZnCl2/ F.W. 136.28 1 kg
008407-1 Zinc chloride, anhydrous/ / ACS ZnCl2/ F.W. 136.28 98+ 7646-85-7 R 34-50/53 S 7/8-28-45-60-61 250 g
008408-1 Zinc chloride-2-Tetrahydrofuran ZnCl2 . 2C4H8O/ F.W. 280.49 R 11-36/37/38 S 16-26-36/37/39 10 g
008408-2 Zinc chloride-2-Tetrahydrofuran ZnCl2 . 2C4H8O/ F.W. 280.49 25 g
8410 Zinc cyclohexanebutyrate, AAS Zn(O2C10H17)2 . 2H2O/ F.W. 403.86 38582-18-2 2,5 g
903233-2 Zinc fluoride, anhydrous ZnF2/ F.W. 103.37/ m.p. 872 25 g
902096 Zinc fluoride, anhydrous ZnF2/ F.W. 103.37/ m.p. 872 99.% 7783-49-5 R 37/38-41 S 26-36/37/39-45 100 g
903233-1 Zinc fluoride, anhydrous ZnF2/ F.W. 103.37/ m.p. 872 99.999% 7783-49-5 R 37/38-41 S 26-36/37/39-45 10 g
8411 Zinc hexafluorosilicate hydrate ZnSiF6 . 6H2O/ F.W. 315.55 98.% 18433-42-6 R 22-34 S 13-24/25-36/37/39-45 100 g
8412 Zinc iodide ZnI2/ F.W. 319.18 98.% 10139-47-6 R 22-34 S 26-36/37/39-45 100 g
8414 Zinc nitrate hexahydrate Zn(NO3)2 . 6H2O/ F.W. 189.39/ m.p. 36 98+ 10196-18-6 R 8-22-36/37/38 S 26 1 kg
8415 Zinc nitrate hydrate Zn(NO3)2 . xH2O/ F.W. 189.39/ m.p. 36 99.999% 10196-18-6 R 8-22-36/37/38 S 26 25 g
903613-1 Zinc oxide-Nano Powder ZnO/ F.W. 81.37/ APS 90 nm/ SSA 4.9-6.8 m²/g/ irregular 99.9% 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 50 g
903614 Zinc oxide-Nano Powder ZnO/ F.W. 81.37/ APS 20 nm/ SSA 50 m²/g/ nearly spherical 99.5+ 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 100 g
903613-3 Zinc oxide-Nano Powder ZnO/ F.W. 81.37/ APS 90 nm/ SSA 4.9-6.8 m²/g/ irregular 99.9% 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 250 g
903613-2 Zinc oxide-Nano Powder ZnO/ F.W. 81.37/ APS 90 nm/ SSA 4.9-6.8 m²/g/ irregular 99.9% 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 100 g
903613-4 Zinc oxide-Nano Powder ZnO/ F.W. 81.37/ APS 90 nm/ SSA 4.9-6.8 m²/g/ irregular 99.9% 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 1 kg
8418 Zinc oxide ZnO/ F.W. 81.37/ powder 99.999% 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 50 g
8416 Zinc oxide ZnO/ F.W. 81.37/ powder 99+ 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 1 kg
8417 Zinc oxide ZnO/ F.W. 81.37/ powder 99.9% 1314-13-2 R 50/53 S 60-61 250 g
008420-1 Zinc phosphate dihydrate Zn3(PO4)2 . 2H2O/ F.W. 422.08 7779-90-0 1 kg
008420-2 Zinc phosphate dihydrate Zn3(PO4)2 . 2H2O/ F.W. 422.08 5 kg
008423-1 Zinc selenide ZnSe/ F.W. 144.33/ pieces 3-6 mm 99.999% 1315-09-9 R 23/25-33-50/53 S 20/21-28-45-60-61 25 g
008423-2 Zinc selenide ZnSe/ F.W. 144.33/ pieces 3-6 mm 50 g
8424 Zinc stearate Zn(C18H35O2)2/ F.W. 632.33/ m.p. 118-122 557-05-1 1 kg
911091 Zinc sulfate heptahydrate ZnSO4 . 7H2O/ F.W. 287.54/ m. p. 40 98.% 7446-20-0 R 36/38-50/53 S 22-25-60-61 1 kg
901092 Zinc sulfate heptahydrate ZnSO4 . 7H2O/ F.W. 287.54/ m. p. 40 99.999% 7446-20-0 R 36/38-50/53 S 22-25-60-61 25 g
008425-1 Zinc sulfate heptahydrate/ / ACS ZnSO4 . 7H2O/ F.W. 287.54/ m. p. 40 99.5+ 7446-20-0 R 36/38-50/53 S 22-25-60-61 500 g
008425-2 Zinc sulfate heptahydrate/ / ACS ZnSO4 . 7H2O/ F.W. 287.54/ m. p. 40 2,5 kg
901093 Zinc sulfide ZnS/ F.W. 97.43/ pieces 3-12 mm/ vacuum deposition grade 99.99% 1314-98-3 100 g
901817 Zinc sulfide ZnS/ F.W. 97.43/ pieces 3-12 mm/ vacuum deposition grade 99.9% 1314-98-3 100 g
MZNS001 Zinc sulfide ZnS/ F.W. 97.43/ pieces 3-12 mm/ vacuum deposition grade 99.999% 1314-98-3 50 g
8428 Zinc sulfide ZnS/ F.W. 97.43/ powder 99.99% 1314-98-3 100 g
MZN004 Zinc Target  dia. 104 x 6 mm 99.99%
8430 Zinc telluride ZnTe/ F.W. 192.98/ pieces 3-12 mm/ vacuum deposition grade 99.999% 1315-11-3 50 g
901094 Zinc titanate ZnTiO3/ F.W. 161.28/ powder -200 mesh 99.9% 12036-43-0 100 g
901095-1 Zinc tungstate ZnWO4/ F.W. 313.25/ powder -200 mesh 99.9% 13597-56-3 25 g
901095-2 Zinc tungstate ZnWO4/ F.W. 313.25/ powder -200 mesh 50 g
8419 Zinc(II) 2,4-pentanedionate Zn(C5H7O2)2/ F.W. 263.59/ powder 14024-63-6 100 g
902103 Zinc-thd Zn(C11H19O2)2/ F.W. 431.92/ m.p. 133-145 99.9% 14363-14-5 10 g
009524-2-3 Zn-  0.1 x 100 x 100 mm 99.99+ 1 pc
009524-2 Zn-  0.1 x 50 x 50 mm 99.99+ 1 pc
901085-2-3-3 Zn-  0.25 x 100 x 100 mm 99.99% 1 pc
901085-2 Zn-  0.25 x 25 x 250 mm 99.99% 1 pc
901085-2-3 Zn-  0.25 x 50 x 50 mm 99.99% 1 pc
901086-2 Zn-  0.5 x 100 x 200 mm 99.99% 1 pc
901087-2 Zn-  1.0 x 100 x 200 mm 99.99% 1 pc
MZN002 Zn- Barren 99.995% 250 g
009524-1 Zn- Foil  0.1 x 25 x 25 mm 99.99+ 1 pc
901085-1 Zn- Foil  0.25 x 25 x 100 mm 99.99% 1 pc
901086-1 Zn- Foil  0.5 x 100 x 100 mm 99.99% 1 pc
901087-1 Zn- Foil  1.0 x 100 x 100 mm 99.99% 1 pc
009522-1 Zn- Granules 1-5 mm 99.9999% 50 g
009522-2 Zn- Granules 1-5 mm 100 g
009521-1 Zn- Granules 1-5 mm 99.999% 50 g
009521-2 Zn- Granules 1-5 mm 250 g
MZN001 Zn- Granules <2 mm 99.9% 100 g
901088-1 Zn- Ingot 99.99% 100 g
901088-2 Zn- Ingot 500 g
903531 Zn- Pellets  6 x 6 mm 99.95% 100 g
903342-1 Zn- Pieces  < 20 mm 99.995+ 250 g
903342-2 Zn- Pieces  < 20 mm 1 kg
9515 Zn- Powder  < 65 micron R 10-15 S 7/8-43 1 kg
9529 Zn- Rod  10 x 250 mm 99.9999% 250 mm
MZN003 Zn- Rod  4 x 100 mm 99.999% 1 piece
9527 Zn- Rod  8 x 250 mm 99.999% 250 mm
9528 Zn- Rod  8 x 250 mm 99.9999% 250 mm
903768 Zn- Rod  0.25 mm diameter 99.9+ 50 m
009526-1 Zn- Rod  1.0 mm diameter 99.999% 50 cm
009526-2 Zn- Rod  1.0 mm diameter 2,5 m
009546-1 Zn- Rod  2.0 mm diameter 99.99% 2 m
009546-2 Zn- Rod  2.0 mm diameter 10 m