Preloader

High
Purity
Materials

Home > High Purity Materials > Pure Metals | Boron

과학 및 산업 연구 및 제조에 필요한 모든 자료


B 5

Boron

붕소는 준금속 화학 원소로 기호는 B이고 원자 번호는 5이다.
Art.No Product Description Purity CAS R/S Quantity
009054-1 B Pieces, crystalline,  1-20 mm 99.% 25 g
009054-2 B Pieces, crystalline,  1-20 mm 99.% 100 g
MB004 B Pieces, crystalline,  10-20 mm 99,9% 100 g
009052-1 B Powder  doping grade 1000 micron, crystalline 99.995% 1 g
009052-2 B Powder  doping grade 1000 micron, crystalline 99.995% 5 g
009049-2 B Powder, amorphous 95-97% 250 g
009049-1 B Powder, amorphous 95-97% 50 g
MB001 B Powder  -45 micron, crystalline, 99,9% 100 g
MB002 B Powder  -45 micron, crystalline, 99999.% 10 g
MB003 B Powder  -45 micron, crystalline, 999999.% 10 g
009050-1 B Powder  40 micron, crystalline, 99.% 25 g
009050-2 B Powder  40 micron, crystalline, 99.% 100 g
758 Boron Boric acid H3BO3/ F.W. 61.83 99.5+% 10043-35-3 1 kg
759 Boron Boric acid H3BO3/ F.W. 61.83 99.9% 10043-35-3 100 g
760 Boron Boric acid H3BO3/ F.W. 61.83 99.999% 10043-35-3 50 g
000762-1 Boron carbide B4C/ F.W. 55.26/ powder/ m.p. 2350 12069-32-8 100 g
000762-2 Boron carbide B4C/ F.W. 55.26/ powder/ m.p. 2350 12069-32-8 500 g
765 Boron nitride BN/ F.W. 24.82/ powder 10043-11-5 250 g
000766-1 Boron nitride, rod BN/ F.W. 24.82/ 10 mm diameter 10043-11-5 100 mm
000766-2 Boron nitride, rod BN/ F.W. 24.82/ 10 mm diameter 10043-11-5 250 mm
900829-1 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ pieces 12 mm 99.999% 1303-86-2 10 g
767 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ m.p. 450/ b.p. ca. 1860 97+% 1303-86-2 500 g
900829-2 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ pieces 12 mm 99.999% 1303-86-2 50 g
000768-1 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ m.p. 450/ b.p. ca. 1860/ powder 99.9% 1303-86-2 25 g
000768-2 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ m.p. 450/ b.p. ca. 1860/ powder 99.9% 1303-86-2 50 g
900828-1 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ powder 99.99% 1303-86-2 25 g
900828-2 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ powder 99.99% 1303-86-2 100 g
903117-1 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ powder 99.999% 1303-86-2 10 g
903117-2 Boron oxide B2O3/ F.W. 69.62/ powder 99.999% 1303-86-2 50 g
000769-1 Boron phosphate, anhydrous BPO4/ F.W. 105.79/ m.p. 1400 13308-51-5 250 g
000769-2 Boron phosphate, anhydrous BPO4/ F.W. 105.79/ m.p. 1400 500 g